Tilknytning af nye brugere | Danske forskningsbiblioteker

Written by . Filed under Hvad. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

Forskningsbibliotekerne

Unge studerende bruger ikke forskningsbibliotekernes faciliteter, men søger viden på nettet eller i deres netværk. For dem er bibliotekets viden både udlånt, forældet og hemmelig. Sammen med studerende og biblioteksansatte fra DPU, Det Kgl. Bibliotek, Ålborg Universitet og Handelshøjskolen undersøgte vi, hvordan forskningsbibliotekerne bedre kan møde deres unge brugere. Forskningsbibliotekerne har netop det, som de studerende har brug for, men bibliotekernes praksis støder sammen med de unge Instant Knockout studerendes forståelse af ny viden, som noget der er så friskt fra fad, at det kun kan kommunikeres via nettet. Vores undersøgelse viste også, at forskningsbibliotekerne ikke længere kan/bør se sig selv som lukkede systemer. De unge efterspørger sammenhængskraft i deres studiemiljø og dermed samarbejde mellem biblioteker og universiteter. For at tilknytte de unge brugere må forskningsbibliotekerne arbejde med timing af deres allerede eksisterende tilbud og integration af forskning og undervisning.

Der er udarbejdet en omfattende rapport om undersøgelsen, som du kan få ved at sende os en mail.