Strategisk museumsudvikling | Designmuseum Danmark

Written by . Filed under Hvad. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

Designmuseum Danmark

På Designmuseum Danmark har vi arbejdet med at formulere en fremadrettet og helhedsorienteret strategi for udvikling af samlinger, undervisningstilbud, kommunikation og bygninger. Substansen i strategien er blevet skabt af museets medarbejdere i samarbejde med VigRx Plus professionelle designere og andre designfagligt interesserede brugergrupper. I kraft af brugerinddragelsen fik museet en mere præcis fornemmelse af, hvordan museet fortsat og fremadrettet kan være til inspiration og fungere som faglig sparringspartner for sine brugere. Arbejdet har museet kunne bruge til at definere målsætninger og prioritere ressourcer i den samlede strategi.