Refleksionsteater

Written by . Filed under Uncategorized. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

 

En unik kreativ evaluering – der skaber stof til eftertanke
Gesamtkunstwerk tilbyder en innovativ og spektakulær teaterbegivenhed baseret på brugerdrevne innovationsprocesser. Formålet er at forstærke deltagernes oplevelser, dele viden, inspirere og give feedback til undervisere og ledelse. Forestillingen giver deltagerne mulighed for at forankre og reflektere den viden de har fået og få den formidlet gennem en unik teateroplevelse som en markant afslutning på det forløb, de har deltaget i.

Baggrund – evaluering af investering
Et undervisningsforløb er lige som andre initiativer en investering af tid, penge og resurser. Resultat af undervisningen er stærk afhængigt af oplæg, indhold, diskussioner og opfølgning. Med Refleksionsteater bliver denne investering evalueret og man får indblik i hvordan deltagerne har oplevet det forløb, de har deltaget i. Metoden generer en helt ny type af oplevelse for deltagerne sammenlignet med mere traditionelle evalueringsmetoder.

Fordele ved metoden:

Den forankrer læring og opsummerer indhold.

Da deltagerne selv skaber overblik over den viden de har fået og samler op på det væsentlige. En direkte feedback mellem alle deltagerne, som styrker fællesskabet og oplevelsen af at høre til.

Den skaber et  unikt engagement

Ved at involvere deltagerne til at være del af en fælles proces, på tværs af funktioner og faglighed, hvor det centrale er indholdet giver evalueringen en oplevelse at man i fællesskab kan skabe forandringer. Man udfordres til at gå fra lytter til aktiv bearbejder, hvilket skaber læring. Udbyttet for den enkelte bliver mangedobbelt i det man deler viden med de andre. Den fælles oplevelse skaber en god energi og inspiration som deltagerne tager med sig videre.

Den skaber stof til eftertanke fordi den enkelte person både ser sit eget bidrag i et nyt lys og hører alle de andres tanker og overvejelser. Det skaber et fælles vidensgrundlag for det videre arbejde med stoffet.

Det er en signaturbegivenhed

På grund af den utraditionelle kreative proces og forestillingens involverende karakter skaber teaterbegivenheden en særlig stolthed og et tilhørsforhold, idet man pludselig får øje på, at man er en del af en større sammenhæng, som man er glad for.

Det er let at lægge til begivenheden ind i et eksisterende program

Gesamtkunstwerks evalueringsmetode er meget let at lægge ind i et eksisterende program eller forløb, da den fungerer fritstående. Den kan bruges som afslutning på hele eller dele af et program. Eller som opstart af en udviklingsproces. Forløbet tager mellem 1,5-3 timer afhængigt af antal deltagere.

Hvordan fungerer det i praksis?
Evalueringen foregår som en forestilling, hvor deltagerne skaber indholdet. Deltagerne bliver ikke bedt om at optræde, men om at beskrive, de pointer og begivenheder, de har fundet værdifulde og dem, som de havde kunnet undvære. Dette materiale bearbejder de i en kreativ co-creation proces, hvor det får teaterform med rytme og regibemærkninger. Manuskriptet overdrages til to professionelle skuespillere som opfører det stykke som deltagerne selv har skabt ved hjælp af deres eget materiale. Opførelsen bliver derved meget vedkommende, da den handler om deltagerne og deres oplevelse af det forløb de lige har deltaget i. De bliver hørt og får adgang til alle de andre deltageres pointer. Efter opførelsen overdrages manuskriptet i digtform, som kan lægges på hjemmesiden, indrammes og hænges op og på den måde bringe indholdet med over i dagligdagen.

Hvad siger kunden
Flere uddannelsesinstitutioner er begyndt at bruge os som semesterafslutning eller opfølgning på temaforløb, så de studerende kan få overblik over semesterets indhold, hvilket forstærker de studerendes læring. Lærerne får et indblik i, hvordan deres undervisning forankres og oplever, at den kreative form giver underviserne stof til eftertanke på en inspirerende måde. Hvor traditionelle evalueringer ofte påpeger fejl giver denne evalueringsform ny inspiration.

”…det var sprængfarlige emner leveret i en positiv og humoristisk ånd. Det var alvorligt men humoristisk. Bestemt meget seriøst men ikke på en tung måde. Der var fyldt med energi i rummet…” (underviser på Københavns Erhvervsakademi)

 

Hvem kan bruge det?
Evalueringsformen passer til evaluering af uddannelsesforløb, temauger, konferencer og kongresser.

Pris
Den samlede pris er på 21 500 kr. + moms

Prisen inkluderer:

  • Udvikling af indhold til forestillingen
  • Kreativ co-creation workshop
  • Refleksionsteater
  • To professionelle skuespillere
  • En instruktør
  • Det samlede evalueringsmateriale

Referencer

Organisationen af danske museer
KEA
Rudersdal kommune
Teatercentrum
Kultursalonerne i Århus
Københavns kommunes børne- og ungeforvaltning