Områdeudvikling og branding | Vordingborg kommune

Written by . Filed under Hvad. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Branding Vordingborg

Vordingborg Kommune er udfordret af fraflytning og manglende vækst i erhvervslivet. Men kommunen har også store ressourcer; først og fremmest et rigt kulturliv og meget engagerede og foretagsomme borgere. Kommunen ønsker at være arnestedet for nye erhvervsvirksomheder og formidle de aktiver, den allerede har. Gesamtkunstwerk har som partner i To The Apartment Group vundet opgaven: at gøre Vordingborg til landets bedste iværksætterkommune og sørge for, at det bliver kommunikeret både lokalt og på landsplan.