Kursus i brugerdreven innovation | ODM

Written by . Filed under Hvad. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Brug brugerne

Museumsformidlere har stor viden om genstandssamlingerne, men de har ikke nødvendigvis redskaber til at se genstandene med publikums øjne. For Organisationen DANSKE MUSEER har vi udviklet et kursusforløb i brugerdreven innovation, som klæder muserne på til at integrere brugernes viden/spørgsmål i museumsformidlingen. Brugerne har ikke en forskningsbaseret viden om museets genstande, men til gengæld er det kun dem, som ved, hvordan museernes forskningsbaserede viden kan blive del af deres meningshorisont. Vores kurser er en kombination af teori og praksis. Deltagerne afprøver teorierne i praksis instant knockout review sammen med inviterede brugergrupper og opdager, hvordan brugernes viden kan fungere som en katalysator, der åbner for nye og uventede spørgsmål til den viden og de genstande, som museerne rummer. Kurserne har resulteret i mange nye brugerdrevne projekter på museerne rundt om i landet, fx jernudvindingsprojektet på Moesgård tilrettelagt og gennemført af museumsinspektør Lene Birgitte Mirland, som har været deltager på kurset.