Nyopstilling af fast samling | Middelfart Museum

Written by . Filed under Hvad. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
middelfart

Middelfart Museum ønsker at nyindrette deres faste samling i byens ældste renæssancehus. Målet er, at huset får en mere aktiv og betydningsbærende funktion i lokalmiljøet. Sammen med kommunen, de lokale medier, byens borgere, turister og museets faglige ansatte har vi indkredset museets muligheder for at blive et mere relevant og brugbart sted. Resultatet er en manual for en nyopstilling, der giver plads til brugergruppernes forskellige behov og ønsker. Manualen er udarbejdet i samarbejde med udstillingsarkitekt Anne Schnettler.

Museet vil over en periode på 3 år (fra 2010 til 2012) virkeliggøre udstillingen ved hjælp af manualen og med midler fra museets faste bevilling. Det var vigtigt for museet, at kunne integrere nyopstillingen i den daglige drift og økonomi. Museumsdirektør Majken Nørup bad derfor om, at vi under arbejdet med manualen parallelt kompetenceudviklede medarbejderne, så de kunne fortsætte på egen hånd efter forløbet med os. Medarbejderne deltog i arbejdet og medvirkede til alt, hvad der skete. I dag er museet klædt på til at arbejde med brugere og få de involverede parter til at producere sammen frem mod virkeliggørelsen af nyopstillingen.