Arbejdsmetoder

I Gesamtkunstwerk er vi optaget af at udvikle nye værktøjer, som kan berige museer og bibliotekers faglige udveksling med brugere og samfund. Alle vores værktøjer hviler på et socialkonstruktionistisk grundlag. Vi bruger Niklas Luhmanns systemteoretiske begrebsapparat som den konsistente, underliggende teoretiske substans i vores udviklings- og refleksionsarbejde. Desuden er vi optaget af Michel Foucault og Laclau/Mouffe, fordi de tænker superinteressant om diskurser og semantisk analyse.

Her finder du eksempler på nogle af vores metodiske værktøjer:

[catlist name=hvordan]