Flere gæster | Hvilket museum vil du helst besøge?

Written by . Filed under Hvordan. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

Brugerblomst

Hvilket museum vil du helst besøge? Jeg vil helst besøge de museer og kulturinstitutioner, som kan tilbyde mig oplevelser og viden, der er relevant for netop mig. Måske har du det også sådan? Men hvad gør man indefra et museum for at finde ud af, hvad der er relevant for de mennesker, man gerne vil gøre til sit publikum?

Det korte svar er at invitere dem med i museets udviklingsprojekter. Det lyder enkelt, men det kræver en længere, gennemtænkt proces. Når vi i Gesamtkunstwerk tager hul på et nyt udviklingsprojekt, afsøger vi altid først de brugergrupper, som museet ønsker at være relevante for. Ved at inddrager f.eks. lokalpolitik, erhverv, presse, turistbranchen og kommende publikummer kan et museum række ud over sine traditionelle rammer og få mulighed for at spille en langt større rolle for langt flere. Vi arbejder aldrig isoleret inden for museets lukkede mure. En monofaglig indsats fører ikke til udvikling, og vi inviterer derfor altid forskellige typer af brugere med i vores arbejde for at sikre flere perspektiver og fagligheder i innovationsprocesserne. Til at undersøge brugergrupperne har vi udviklet et særligt værktøj, som vi kalder brugerblomsten. Brugerblomsten sætter dig i stand til at opdage og undersøge de kontekster, hvor dit museum kan spille en aktiv rolle.