Magt | Hvem har lov til at tage beslutninger?

Written by . Filed under Hvordan. Bookmark the Permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

Beslutningssol

På et tidspunkt i enhver udviklingsproces er man nødt til at tage beslutninger. Beslutninger reducerer det væld af muligheder, innovationsprocesser hvirvler op i luften, og det er vigtigt, at vi tager dem på et kvalificeret og transparent grundlag. I vores processer træffer vi beslutninger ved at synliggøre beslutningspræmisserne. Når en beslutning bliver taget på baggrund af fælles refleksion af præmisserne for beslutningen, oplever alle den som meningsfuld, og de er derfor parate til at føre beslutningen ud i livet. Det afspejler sig tydeligt i produktet, og sandsynligheden for en vellykket drift af det nye er også langt større. Beslutningssolen er det værktøj, der kan synliggøre en beslutnings præmisser på alle niveauer i en organisation og give et fælles udgangspunkt for at reflektere beslutningen på plads.